ZENEI ADATBÁZISOK

Ezen az oldalon a szabadon elérhető adatbázisok betűrendes listája található. Az egyes adatbázisok az adatbázis nevére kattintva érhetők el.

Linkgyűjteményünk folyamatosan bővül.

Bartók Cerrespondence

Az adatbázis Bartók Béla (1881–1945) levelezésének a kutatás számára ismert és jelenleg a budapesti Bartók Archívum gyűjteményében teljességében tanulmányozható dokumentumairól nyújt áttekintést. Nem a dokumentumokat magukat teszi hozzáférhetővé, csupán legfontosabb adataikat, különböző szempontok szerint kereshető formában.

Bartók Rend
A Bartók-rendben keresni lehet a különböző gyűjtési adatokra (helységnév, gyűjtési idő, adatközlő, gyűjtő), a dallamok egyes jellemzőire (a bartóki rendszeren belüli elhelyezkedés, szövegkezdet, sorzárlatok) alapján. A keresést jól áttekinthető rövid magyarázat segíti.

BMC (Budapest Music Center) Művészek

A BMC Művészadatbázisa magyar, magyar származású vagy Magyarországon élő zeneművészekkel, illetve zenekarokkal, kórusokkal, együttesekkel és az általuk készített lemezekkel kapcsolatos információt tartalmaz.

BMC (Budapest Music Center) Zeneművek 

A BMC Zenemű-adatbázisa magyar, magyar származású vagy Magyarországon élő zeneszerzők műveivel kapcsolatos információt tartalmaz.

Hangtár (Országos Széchényi Könyvtár)

Az adatbázis több mint 2600 hangfelvételt tartalmaz az egyedülállóan gazdag gramofonlemez-gyűjteményből, reprezentatív válogatást kínálva az 1902 és 1962 közötti korszak magyar vonatkozású hangfelvételeiből. E műfajilag változatos hangzóanyagot részletes metaadatokkal és címkefotókkal ellátva, strukturált formában tárja az érdeklődők elé új szolgáltatásunk.

Kallós Zoltán gyűjtései

Kallós Zoltán gyűjtéseiből 3664 digitalizált hangfelvétel a hozzájuk tartozó adatlapokkal (leltári szám, szövegkezdet, műfaj és részletes műfaj, hangszer, helység és megye, a gyűjtés ideje, a gyűjtő(k) neve, az előadó(k) neve és születési éve), kereshető rendszerben.

Kiadványok eredeti népzenei felvételekkel

Az adatbázis 309 eredeti népzenei felvételt tartalmazó kiadvány legfontosabb adatait tartalmazza (cím, szerkesztő(k), a megjelenés helye és ideje, kiadó, kiadói jelzet, az információhordozó típusa és darabszáma, valamint sorozatok esetében a sorozat címe).

Kodály-rend

A mintegy 30.000 egységet jelentő Kodály-Rend, létrehozása Kodály Zoltán tudományos munkásságának talán a legjelentősebb teljesítménye. Egyedülálló művelődéstörténeti forrásanyag, mivel a sokak által gyűjtött népzenei anyagba Kodály beledolgozta, ill. beledolgoztatta a népdalhoz közelálló, 18-19. századi kéziratos és nyomtatott forrásaink jelentős részét is, amelyeknek felkutatását maga végezte.

Koncertadatbázis

Az MTA Zenetudományi Intézet adatbázisa a budapesti koncerteket tartalmazza 1900-tól napjainkig.

Lendület gyűjteményi adatbázis

A "Lendület" 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport folyamatosan bővülő Gyűjteményi adatbázisa, amely jelenleg 1.500-2.000 adatot tartalmaz, az Archívumban őrzött dokumentumokról - zeneszerzői kéziratokról, nyomtatott kottákról, könyvkiadványokról, tanulmányokról, hang- és filmfelvételekről, fényképekről, egyéb tárgyakról és a digitális gyűjteményekről -, valamint az Archívum zeneszerzőiről-gyűjteményeiről ad páratlanul részletes információt.

Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont adatbázisa

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont digitális archívuma a gyűjtemény rövid leírásait tartalmazza, állománycsoportok szerint: köztük Liszt eredeti kéziratait, leveleit, könyv- és kottatárának annotált katalógusát, grafikákat, plasztikákat, valamint a többi állományt. Jelenleg a teljes állomány mintegy 85 százaléka, több, mint 5000 tétel érhető el a honlapon magyar és angol nyelven, amelyet folyamatosan bővítenek, míg a teljes állomány digitális fényképek és színes másolatok segítségével elérhetővé válik az érdeklődők számára. Az állomány nagy része elsősorban a zeneszerző utolsó életszakaszának, zeneakadémiai működésének idejéből tevődik össze, de a fiatal Lisztről is őríznek értékes dokumentumokat, amelyek főleg magyarországi látogatásaihoz kapcsolódnak.

Magyar populáris zene sajtóbibliográfiája (1945-1990)

Az adatbázis összegyűjti és rendszerezi az államszocializmus időszakában a szórakoztató zenével kapcsolatban magyar nyelven megjelent valamennyi írás (tanulmány, esszé, tárca, riport, interjú, stb.) legfontosabb bibliográfiai adatait.

Magyar Zene

Az oldal a Magyar Zene című zenetudományi folyóirat adatbázisa, amely a folyóiratban eddig megjelent cikkek címeit és szerzőit tartalmazza, valamint a 2000 óta megjelent számokban található rövid angol ill, német nyelvű annotációkat.

Magyar zenei folyóiratok digitális adatbázisa

A digitális gyűjtemény teljes terjedelmében közli a 20. század első felében működő magyar nyelvű zenei folyóiratokat, betekintést nyújtva ezzel a korszak magyar zeneéletébe, e zeneélet legjelentősebb alakjainak tevékenységébe, a zene iránt érdeklődő közönség információs bázisaiba, illetve a magyar zenetudomány fokozatos szakmai kibontakozásába. 

Magyar zenetudomány bibliográfiája 

Az adatbázis az 1900 és 1950 között megjelent magyar zenetudományi publikációk bibliográfiai adatait tartalmazza rövid tematikai ismertetőkkel.

Magyarországi operett forráskatalógusa (1860-1958)

Az adatbázis az 1860 és 1959 közötti időszakban az operett műfajával kapcsolatosan felbukkanó, rendkívül sokféle forráscsoportba enged betekintést.

Néptánc adatbázis - Filmtár
A Filmtár Adatbázis a Néptánc Archívum 16 mm-es filmeket tartalmazó Filmtárából ad közre 255 táncot. A minta kiválasztását kettős szempont vezette: adjon reprezentatív képet a magyar tánctípusokról és -dialektusokról, egyben forrásanyagként legyen használható a tánckutatásban és táncoktatásban. A filmrészletek – a felvételek szabta lehetőségek szerint – teljes táncfolyamatokat mutatnak be.


Néptánc adatbázis - Motívumtár

A Motívumtár Adatbázis a Néptánc Archívum Táncírástárából ad közre 285 motívumot Lábán-kinetográfiával lejegyezve. A motívumok a Filmtár Adatbázisban megtekinthető egyes táncok jellemző motívumait mutatják be. A motívumrajzok PNG formátumban szabadon letölthetők, a közlés jogát azonban az MTA ZTI fenntartja.

Néptánc tudástár

A Néptánc Tudástár az MTA BTK Zenetudományi Intézet Néptánc Archívumában nyilvántartott gyűjtések adatait, a gyűjtött dokumentumokat, valamint a kutatás során létrehozott forrásokat adja közre keresztkapcsolatban álló adatbázisok rendszerével. A jelenleg 11 adatbázist magában foglaló, kétnyelvű Tudástár folyamatosan bővül.

Népzene Bartók műveiben
Ez a honlap Bartók eredeti népi dallamokat felhasználó műveinek népzenei forrásait mutatja be. Tartalma a Lampert Vera Népzene Bartók műveiben című kötetében, valamint a Bartók Béla zeneműveinek kritikai összkiadása már megjelent köteteiben közölt adatokon alapul, azonban – élve a digitális kiadás kínálta lehetőségekkel – ezeket az adatokat sokféle szempont szerint kereshető formában, magukat a népzenei forrásokat (hangfelvételeket és lejegyzéseket) pedig lehetőség szerint teljes körűen teszi közzé.


OperaDigiTár (Magyar Állami Operaház)

Az Operaház az elmúlt közel százharminc évének műsorait és művészi állományát digitalizálva teszi hozzáférhetővé.. A folyamatosan bővülő tartalom részei lesznek színlapok, fotók, hang- és videódokumentumok, amelyek között művész/alkotó, cím, szerep és időpont kategóriák szerint lehet keresni.

Operakalauz

Publikált népzenei hangfelvételek

Az adatbázis jelenleg 6000 népzenei felvételt tartalmaz jó hangminőségben (128 kbps, 41 kHz, mono mp3), ez a szám a későbbiekben folyamatosan bővülni fog. Az adatbázis a felvételek adatain (kezdősor, archivumi szám, műfaj és részletes műfaj, hangszer, helység és megye, a gyűjtés ideje, a gyűjtő(k) neve, az előadó(k) neve és születési éve) kívül a felvételt tartalmazó kiadvány legfontosabb adatait is tartalmazza.

Sipos János törökségi Népzenei archivum

A lapon Sipos János ázsiai expedíciói során gyűjtött törökségi népzenei és valamint misztikus iszlám anyagai szerepelnek. A több mint 220 órányi videó- és 210-órányi hangfelvétel különböző szempontok szerint lekérdezhető, megnézhető és meghallgatható. A archívumban hozzáférhető Sipos 2 e-bookja, 16 monográfiája és 100-nál több cikke, közülük több megszólaló dallamokkal együtt.

Tiszta forrás település

2014-ben a Magyar Művészeti Akadémia Néprajzi Tagozata és az MTA BTK Zenetudományi Intézet együttműködésével elindult a "Tiszta forrás település" program, melynek keretében a Magyar Művészeti Akadémia minden évben néhány település részére "Tiszta forrás település" címet adományoz. Az adatbázisban ezen települések gyűjtési adatai találhatóak meg táblázatos formában, a gyűjtött hanganyagok pedig meghallgathatóak.

Vargyas Lajos archívum 

A honlap célja, hogy a magyar néprajztudomány, folklorisztika, népzenekutatás és más rokon tudományok kiemelkedő egyéniségének, Vargyas Lajosnak (1914–2007) a munkásságát könnyen hozzáférhetővé tegye a nyilvánosság számára.

Zenetudományi Intézet Hangarchívuma

Az MTA BTK Zenetudományi Intézet Hangarchívum a magyar népzene- és néptánckutatás segédanyagaként jött létre. Az archívum mintegy 20.000 órányi hangfelvételt őriz. Ebből hozzávetőlegesen 14.500 óra az eredeti hanghordozóval együtt tárolt, saját tulajdonú felvétel. A további 5.500 órányit felvétel más gyűjteményekből került át vagy más gyűjtemény felvételeinek nálunk őrzött másolata. Ez utóbbiak közül a legjelentősebb a Néprajzi Múzeum fonográfhenger gyűjteménye.