TÖRTÉNETÜNK

 
 
1969 végén a Művelődésügyi Minisztérium az országban tizenkét nagy könyvtár zenei részlegének felállításához, illetőleg fejlesztéséhez nyújtott hanglemezanyag és lemezjátszók ajándékozásával komoly segítséget. Ez a juttatás esetenként több mint 300 hanglemezt jelentett. A székesfehérvári megyei könyvtár is részesült ilyen ajándékban. Ennek döntő része volt abban, hogy a szerény keretek között már 1967 óta gyűjtött állományt 1970. május elsejénmegnyissák a nyilvánosság előtt. Ekkor 804 darab bakelitlemez volt a gyűjteményben.
            Az induláskor öt sztereo lemezjátszó és egy magnetofon állt a zeneszeretők rendelkezésére. A nyitva tartás ideje heti 22 óra volt, de a részleg még nem kölcsönzött dokumentumokat.
            A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban az olvasói terek „jelenlegi” elhelyezkedése 1980-ban alakult ki: az olvasóterem és a gyermekkönyvtár a volt ciszterci gimnázium épületében kapott helyet. A költözés lehetőséget adott arra, hogy a zenei részleg új helyre, a felnőtt kölcsönző második szintjére kerüljön. A részleg 18 m² alapterületen működött. Heti 52 óra nyitvatartási időre adott lehetőséget az, hogy a zenei részleg a felnőtt szabadpolcos kölcsönzőben került kialakításra, és ennek nyitvatartási idejéhez alkalmazkodhatott. Nyitáskor körülbelül 5.000 bakelit lemez, 2.500 kotta és partitúra, 112 kötet kézikönyv és 13 féle zenei folyóirat volt az állományban. A helyben hallgatás és az átjátszás mellett új szolgáltatás lett a lemezkölcsönzés.
            Az új elhelyezés lehetőséget adott arra, hogy a lemezállomány több mint kétharmada – 800 kölcsönözhető és 2400 prézens hanglemez – szabadpolcra kerüljön. Tíz hallgatóhely állt a részleget igénybe vevők rendelkezésére. A technikai berendezést négy darab sztereo lemezjátszó, egy darab sztereo kazettás magnetofon és egy darab orsós magnetofon alkotta.
            Jelentős változás történt, amikor a nagy közművelődési könyvtárakban megjelentek az elsősorban vakok és gyengénlátók számára kiadott hangoskönyvek. 1984-ben adta át a Könyvtártudományi és Módszertani Központ a 18 címet tartalmazó csomagot azoknak a könyvtáraknak, melyek vállalkoztak az új szolgáltatás megszervezésére. Az akciót az Országos Könyvtárügyi Tanács kezdeményezte. Egy év múlva folytatódott a program, további 35 hangoskönyv került a könyvtár birtokába. Az akcióban kiadott művek 704 kazettán fértek el.
            A megyei könyvtár további bővítésére 2005-ben került sor. Az Oskola utcai épület második emeletét korábban a ciszterci gimnázium használta, ám lemondott a termekről, így lehetőség adódott egy új részleg kialakítására. A három teremben került kialakításra a zenei, valamint a számítógépes részleg.